ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด
นักวิจัย : ฉันทนา วิชรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา วิชรัตน์ . (2539). การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . 2539. "การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . "การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539. Print.
ฉันทนา วิชรัตน์ . การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2539.