ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
นักวิจัย : วิวัฒน์ หวังเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ หวังเจริญ . (2538). การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . 2538. "การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . "การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2538. Print.
วิวัฒน์ หวังเจริญ . การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2538.