ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538
นักวิจัย : บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . (2538). การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . 2538. "การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . "การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2538. Print.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . การสำรวจพันธุ์ปลาและแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่ ปี 2537-2538. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2538.