ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . (2537). การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . 2537. "การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . "การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2537. Print.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . การสำรวจพันธุ์ปลาแพลงค์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2537.