ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง)
นักวิจัย : นิพนธ์ ไชยมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ไชยมงคล . (2537). การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . 2537. "การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . "การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2537. Print.
นิพนธ์ ไชยมงคล . การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2537.