ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นำชัย ทนุผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นำชัย ทนุผล . (2536). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . 2536. "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นำชัย ทนุผล . "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2536. Print.
นำชัย ทนุผล . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2536.