ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli)
นักวิจัย : นลินี รุ่งเรืองศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นลินี รุ่งเรืองศรี . (2536). การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นลินี รุ่งเรืองศรี . 2536. "การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นลินี รุ่งเรืองศรี . "การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2536. Print.
นลินี รุ่งเรืองศรี . การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2536.