ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง
นักวิจัย : สิทธิสิน บวรสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิสิน บวรสมบัติ . (2536). การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . 2536. "การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . "การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2536. Print.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2536.