ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี
นักวิจัย : เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . (2536). การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . 2536. "การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . "การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2536. Print.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ดอกของไม้ข้ามปี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2536.