ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้
นักวิจัย : กฤษดา ภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษดา ภักดี . (2535). การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กฤษดา ภักดี . 2535. "การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กฤษดา ภักดี . "การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
กฤษดา ภักดี . การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.