ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว
นักวิจัย : สิทธิสิน บวรสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิสิน บวรสมบัติ . (2535). การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . 2535. "การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . "การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.