ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์
นักวิจัย : สถิตย์ วิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถิตย์ วิมล . (2535). การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . 2535. "การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถิตย์ วิมล . "การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
สถิตย์ วิมล . การคัดเลือกพันธุ์แท้พริก 2 พันธุ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.