ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)
นักวิจัย : นิพนธ์ ไชยมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ไชยมงคล . (2535). เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . 2535. "เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิพนธ์ ไชยมงคล . "เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
นิพนธ์ ไชยมงคล . เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.