ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ
นักวิจัย : บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . (2535). การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . 2535. "การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . "การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืดเป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.