ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ
นักวิจัย : เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ . (2535). การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ . 2535. "การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ . "การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ . การศึกษาเพื่อหาปริมาณความต้องการโปรตีนและะพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคเหนือ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.