ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์
นักวิจัย : เมธาวัตร ภูธรภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เมธาวัตร ภูธรภักดี . (2560). การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เมธาวัตร ภูธรภักดี . 2560. "การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เมธาวัตร ภูธรภักดี . "การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
เมธาวัตร ภูธรภักดี . การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.