ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น
นักวิจัย : ปัญญา เลิศไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญญา เลิศไกร . (2560). การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปัญญา เลิศไกร . 2560. "การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปัญญา เลิศไกร . "การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ปัญญา เลิศไกร . การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.