ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ลัญจกร จันทร์อุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลัญจกร จันทร์อุดม . (2560). การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลัญจกร จันทร์อุดม . 2560. "การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลัญจกร จันทร์อุดม . "การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ลัญจกร จันทร์อุดม . การปนเปื้อนและการอยู่รอดของเชื้อ Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์กะปิที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.