ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย
นักวิจัย : ปวีณา ปรวัฒน์กุล , มณฑกานต์ ทองสม , แน่งน้อย แสงเสน่ห์ , รุ่งนภา พิมเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวีณา ปรวัฒน์กุล , มณฑกานต์ ทองสม , แน่งน้อย แสงเสน่ห์ , รุ่งนภา พิมเสน . (2560). การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปวีณา ปรวัฒน์กุล , มณฑกานต์ ทองสม , แน่งน้อย แสงเสน่ห์ , รุ่งนภา พิมเสน . 2560. "การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปวีณา ปรวัฒน์กุล , มณฑกานต์ ทองสม , แน่งน้อย แสงเสน่ห์ , รุ่งนภา พิมเสน . "การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ปวีณา ปรวัฒน์กุล , มณฑกานต์ ทองสม , แน่งน้อย แสงเสน่ห์ , รุ่งนภา พิมเสน . การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.