ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5
นักวิจัย : พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม , เบญจวรรณ นิลวงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม , เบญจวรรณ นิลวงค์ . (2559). ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม , เบญจวรรณ นิลวงค์ . 2559. "ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม , เบญจวรรณ นิลวงค์ . "ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม , เบญจวรรณ นิลวงค์ . ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดระยะที่ 1-5. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.