ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
นักวิจัย : เบญจวรรณ นิลวงค์ , วิจิตรา เดือนฉาย , ปวีณา ปรวัฒน์กุล , ญานิศา เทพช่วย , รุ่งนภา พิมเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ นิลวงค์ , วิจิตรา เดือนฉาย , ปวีณา ปรวัฒน์กุล , ญานิศา เทพช่วย , รุ่งนภา พิมเสน . (2558). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจวรรณ นิลวงค์ , วิจิตรา เดือนฉาย , ปวีณา ปรวัฒน์กุล , ญานิศา เทพช่วย , รุ่งนภา พิมเสน . 2558. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เบญจวรรณ นิลวงค์ , วิจิตรา เดือนฉาย , ปวีณา ปรวัฒน์กุล , ญานิศา เทพช่วย , รุ่งนภา พิมเสน . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
เบญจวรรณ นิลวงค์ , วิจิตรา เดือนฉาย , ปวีณา ปรวัฒน์กุล , ญานิศา เทพช่วย , รุ่งนภา พิมเสน . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.