ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง
นักวิจัย : พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม . (2558). ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม . 2558. "ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม . "ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล , ลัญจกร จันทร์อุดม . ผลของโอโซนและกรดต่อการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดสดตัดแต่ง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.