ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สุริยะ จันทร์แก้ว , วรรณิณี จันทร์แก้ว , อำนวยโชค เวชกุล , วิเชียร ทองสิน , สุจารี แก้วคง , รศ.ดร. อรอนงค์ บุญคล่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุริยะ จันทร์แก้ว , วรรณิณี จันทร์แก้ว , อำนวยโชค เวชกุล , วิเชียร ทองสิน , สุจารี แก้วคง , รศ.ดร. อรอนงค์ บุญคล่อง . (2552). การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุริยะ จันทร์แก้ว , วรรณิณี จันทร์แก้ว , อำนวยโชค เวชกุล , วิเชียร ทองสิน , สุจารี แก้วคง , รศ.ดร. อรอนงค์ บุญคล่อง . 2552. "การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุริยะ จันทร์แก้ว , วรรณิณี จันทร์แก้ว , อำนวยโชค เวชกุล , วิเชียร ทองสิน , สุจารี แก้วคง , รศ.ดร. อรอนงค์ บุญคล่อง . "การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สุริยะ จันทร์แก้ว , วรรณิณี จันทร์แก้ว , อำนวยโชค เวชกุล , วิเชียร ทองสิน , สุจารี แก้วคง , รศ.ดร. อรอนงค์ บุญคล่อง . การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.