ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส
นักวิจัย : โสภนา วงศ์ทอง , มณฑกานต์ ทองสม , ลัญจกร จันทร์อุดม [ผู้ร่วมวิจัย] (33%)
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภนา วงศ์ทอง , มณฑกานต์ ทองสม , ลัญจกร จันทร์อุดม [ผู้ร่วมวิจัย] (33%) . (2551). การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โสภนา วงศ์ทอง , มณฑกานต์ ทองสม , ลัญจกร จันทร์อุดม [ผู้ร่วมวิจัย] (33%) . 2551. "การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โสภนา วงศ์ทอง , มณฑกานต์ ทองสม , ลัญจกร จันทร์อุดม [ผู้ร่วมวิจัย] (33%) . "การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
โสภนา วงศ์ทอง , มณฑกานต์ ทองสม , ลัญจกร จันทร์อุดม [ผู้ร่วมวิจัย] (33%) . การคัดเลือกเชื้อราและแบคทีเรียในดินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลส. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.