ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล
นักวิจัย : รุ่งนภา พิมเสน , เบญจวรรณ นิลวงค์ , ญาณิศา เทพช่วย , นัฐกานต์ กิจวิจิตร
คำค้น : ชุดทดสอบ ยาฆ่าแมลง ออร์กาโนฟอสเฟต พอลิไดแอเซทิลีน Test kit organophosphate pesticides polydiacetylene
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งนภา พิมเสน , เบญจวรรณ นิลวงค์ , ญาณิศา เทพช่วย , นัฐกานต์ กิจวิจิตร . (2558). การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รุ่งนภา พิมเสน , เบญจวรรณ นิลวงค์ , ญาณิศา เทพช่วย , นัฐกานต์ กิจวิจิตร . 2558. "การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รุ่งนภา พิมเสน , เบญจวรรณ นิลวงค์ , ญาณิศา เทพช่วย , นัฐกานต์ กิจวิจิตร . "การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
รุ่งนภา พิมเสน , เบญจวรรณ นิลวงค์ , ญาณิศา เทพช่วย , นัฐกานต์ กิจวิจิตร . การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.