ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560
นักวิจัย : สาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ . (2561). ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ . 2561. "ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ . "ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ . ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยรัตภูมิ ในปีการศึกษา 2560. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.