ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ
นักวิจัย : ราตรี สุยบางดำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ราตรี สุยบางดำ . (2561). การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ราตรี สุยบางดำ . 2561. "การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ราตรี สุยบางดำ . "การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ราตรี สุยบางดำ . การน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.