ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน
นักวิจัย : ณปภัช สมานวงศ์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณปภัช สมานวงศ์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ . (2561). การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณปภัช สมานวงศ์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ . 2561. "การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณปภัช สมานวงศ์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ . "การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ณปภัช สมานวงศ์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ . การพัฒนาเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ำมัน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.