ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน
นักวิจัย : นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , ณปภัช สมานวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , ณปภัช สมานวงศ์ . (2561). การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , ณปภัช สมานวงศ์ . 2561. "การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , ณปภัช สมานวงศ์ . "การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , ณปภัช สมานวงศ์ . การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.