ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน
นักวิจัย : จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , สุห์ดี นิเซ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , สุห์ดี นิเซ็ง . (2561). การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , สุห์ดี นิเซ็ง . 2561. "การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , สุห์ดี นิเซ็ง . "การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ , นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ , สุห์ดี นิเซ็ง . การศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบเกาะยอบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.