ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นักวิจัย : วรรณิณี จันทร์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณิณี จันทร์แก้ว . (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . 2560. "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.