ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ
นักวิจัย : เสน่ห์ รักเกื้อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสน่ห์ รักเกื้อ . (2561). การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสน่ห์ รักเกื้อ . 2561. "การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสน่ห์ รักเกื้อ . "การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
เสน่ห์ รักเกื้อ . การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.