ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . (2560). ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . 2560. "ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . "ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.