ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง
นักวิจัย : เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . (2561). การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . 2561. "การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . "การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . การรักษาสารพฤกษเคมีสำคัญของเนื้อมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.