ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล
นักวิจัย : สาวนิธิพร วรรณโสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวนิธิพร วรรณโสภณ . (2561). โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวนิธิพร วรรณโสภณ . 2561. "โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวนิธิพร วรรณโสภณ . "โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สาวนิธิพร วรรณโสภณ . โมบายล์แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.