ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นักวิจัย : กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ . (2561). ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ . 2561. "ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ . "ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ . ความชุก และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.