ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ยงยุทธ์ เทพรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยงยุทธ์ เทพรัตน์ . (2561). สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยงยุทธ์ เทพรัตน์ . 2561. "สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยงยุทธ์ เทพรัตน์ . "สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ยงยุทธ์ เทพรัตน์ . สัณฐานวิทยาของเขาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาของ โคชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.