ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
นักวิจัย : สินีนาฏ เข็มบุบผา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สินีนาฏ เข็มบุบผา . (2561). การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สินีนาฏ เข็มบุบผา . 2561. "การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สินีนาฏ เข็มบุบผา . "การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สินีนาฏ เข็มบุบผา . การศึกษาความชุกของปรสิตในทางเดินอาหารของกวางในส่วนป่าหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.