ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ อินทรสโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ อินทรสโร . (2558). ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศิริลักษณ์ อินทรสโร . 2558. "ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศิริลักษณ์ อินทรสโร . "ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ศิริลักษณ์ อินทรสโร . ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของยางพาราด้วยเทคนิคแบบย้อมด้วยสารเรืองแสง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.