ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา
นักวิจัย : เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . (2556). การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . 2556. "การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . "การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . การเตรียมโฟมย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังที่ผสมด้วยแบคทีเรีย ชานอ้อยและน้ำยางพารา. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.