ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
นักวิจัย : เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . (2556). ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . 2556. "ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . "ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ . ระบบผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.