ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
นักวิจัย : วรรณิณี จันทร์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณิณี จันทร์แก้ว . (2558). การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . 2558. "การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . "การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
วรรณิณี จันทร์แก้ว . การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.