ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
นักวิจัย : พิทยา อำพนพนารัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทยา อำพนพนารัตน์ . (2555). ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิทยา อำพนพนารัตน์ . 2555. "ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิทยา อำพนพนารัตน์ . "ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
พิทยา อำพนพนารัตน์ . ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.