ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก
นักวิจัย : พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . (2556). ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . 2556. "ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . "ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ . ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.