ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์
นักวิจัย : ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ . (2550). งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ . 2550. "งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ . "งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ . งานวิจัยศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเทศในภาคใต้ด้วยเทคนิค RAPD จำแนกพันธุ์. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.