ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นักวิจัย : สุพินดา ชูหยู
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพินดา ชูหยู . (2549). การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพินดา ชูหยู . 2549. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพินดา ชูหยู . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
สุพินดา ชูหยู . การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาเขต อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.