ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . (2558). โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . 2558. "โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . "โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558. Print.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . โครงการวิจัยความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; 2558.