ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ
นักวิจัย : พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . (2557). การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . 2557. "การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . "การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557. Print.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; 2557.