ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . (2556). การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . 2556. "การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . "การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556. Print.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรในชุมชนจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; 2556.