ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . (2554). การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . 2554. "การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . "การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554. Print.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; 2554.